629958174 info@simecat.org

TrEBALLEM PER ALS NOSTRES DRETS

BENVINGUDA del president

SIMECAT som un grup de metges que volem donar resposta a la necessitat d’un sindicat centrat en la defensa dels interessos professionals, laborals i socials dels seus afiliats. No tenim posicionament ideològic, som solidaris, agrupem metges i llicenciats de l’àmbit sanitari (psicòlegs, odontòlegs, farmacèutics, biòlegs, etc) i estem integrats en la CESM (Confederació Estatal de Sindicats Mèdics), respectant el marc legal de la Constitució Espanyola, l’Estatut d’Autonomia i l’Estat de Dret.

JUNTA DIRECTIVA

[tmm name=”junta-directiva”]

VOCALÍES

Atenció PrimÀria- Medicina de Familia I Pediatría

[tmm name=”atencion-primaria-medicina-de-familia-y-pediatria”]

Atenció HospitÀlaria – ICS

[tmm name=”atencion-hospitalaria-ics”]

Atenció HospitÀlaria – XHUP

[tmm name=”atencion-hospitalaria-xhup”]

Medicina Privada I EXERCICI LLIURe

[tmm name=”489″]

UrgÈnciES-EmergÈnciEs

[tmm name=”urgencias-emergencias”]

Cooperació

[tmm name=”cooperacion”]

Carrera profeSsional

[tmm name=”carrera-profesional”]

Formació continuada

[tmm name=”formacion-continuada”]

MIR

[tmm name=”mir”]

METGES JUBILATS

[tmm name=”medicos-jubilados”]

LLicenciaTs Sanitaris no mETGES

[tmm name=”licenciados-sanitarios-no-medicos”]

DRETS Laborals

[tmm name=”derechos-laborales”]

ServEIs

[tmm name=”servicios”]

IgualTAT I CONCILIACIÓ Conciliacin

[tmm name=”igualdad-y-de-conciliacion”]

PreMsa I MITJANS DE Comunicació

[tmm name=”prensa-y-medios-de-comunicacion”]

Relacions Institucionals

[tmm name=”relaciones-institucionales”]

XARXES Socials

[tmm name=”redes-sociales”]

Investigació I DocÈncia

ENLLAÇOS Sindicals