AVÍS LEGAL – CONDICIONS D’ÚS

 

TITULAR

En compliment de l’establert en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informem que la Web http://www.simecat.org és propietat de SINDICAT MÈDIC CATALÀ., amb domicili social a l’Hospitalet de Llobregat, Passatge de Milans 24 (d’ara endavant, SIMECAT).

Pot posar-se en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a sectorials@nousindicatmedic@gmail.

 

OBJECTE

A través de la Web http://www.simecat.org (d’ara endavant la Web) es facilita als visitants i usuaris informació sobre els serveis i comunicació que SIMECAT ofereix com associació.

 

CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

Mitjançant l’accés i utilització de la Web, s’entendrà que l’usuari manifesta de forma expressa la seva acceptació al contingut de totes i cadascuna de les presents Condicions en la versió publicada al moment de l’accés.

Per favor, llegeixi prèviament el present Avís Legal i en cas de no estar conforme amb el mateix, abstingui’s d’accedir o fer ús de la Web.

La utilització de certs continguts i/o serveis oferts als usuaris a través de la Web pot trobar-se sotmesos a condicions particulars pròpies (d’ara endavant, les “Condicions Particulars”) que, segons els casos, substituiran, completaran i/o modificaran les presents Condicions Generals. Recomanem per tant a l’usuari, que amb anterioritat a la utilització d’aquests continguts i/o serveis, llegeixi atentament les corresponents Condicions Particulars.

L’usuari reconeix i accepta que determinades accions puguin estar desenvolupades per tercers (col·laboradors de SIMECAT) pel que, en cas de participar en aquestes, hauran de llegir i si escau acceptar les condicions que li apliquin i que hauran estat determinades pel responsable concret.

L’accés a la Web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l’usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que aquest accés pogués causar.

SIMECAT es reserva el dret de modificar el contingut de les presents Condicions a qualsevol moment amb la finalitat d’adaptar-se a canvis operatius, tècnics o legislatius.

L’usuari es compromet a utilitzar la Web, els continguts i serveis en ella oferts de conformitat amb la llei, les presents Condicions, la bona fe, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera l’usuari s’obliga a no utilitzar la Web o els serveis que es prestin a través d’ella amb finalitats o efectes il·lícits o lesius per als interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar o deteriorar la Web o els seus serveis o impedir un normal gaudi del mateix per altres usuaris.

L’usuari es compromet igualment a abstenir-se d’utilitzar la Web o la informació obtinguda a través de la mateixa, per remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

SIMECAT podrà exercitar les accions legals que li corresponguin contra aquells usuaris que vulnerin les presents Condicions.

Els serveis oferts a la Web estaran disponibles a Espanya i en els llocs concrets que en cada cas s’especifiquin.

L’accés a la Web té caràcter gratuït i no requereix prèvia subscripció o registre. Tota la informació inclosa a la Web té finalitats exclusivament informatives.

 

CONTINGUTS DE LA WEB – PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts de la Web, tret que s’indiqui el contrari, són titularitat exclusiva de SIMECAT o de tercers que han autoritzat la seva inclusió en el mateix.

Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts a la Web estan protegits per la llei estant prohibida la seva reproducció, imitació, utilització o inserció sense la deguda autorització per part de SIMECAT.

L’usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzada dels elements indicats podrà constituir una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de SIMECAT o dels titulars dels mateixos.

Es prohibeix per tant, la reproducció, transformació, comunicació pública, distribució, posada a la disposició del públic, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts de la Web, així com del seu disseny i forma de presentació dels continguts, sense explicar per a això amb la corresponent autorització del titular dels drets o excepte si es trobés legalment permès o fos conforme amb la naturalesa del propi contingut.

L’accés a la Web no suposa en cap cas, adquisició per part dels usuaris de drets de propietat algun sobre els continguts que figuren en la mateixa.

L’usuari no podrà utilitzar els continguts oferts a la Web, per a finalitats diferents a les estipulades en les presents condicions, i si escau, en les condicions particulars que regulin la utilització de determinades funcionalitats de la mateixa.

Es prohibeix la inclusió d’enllaços o qualsevol tipus de connexió a la Web des de llocs web de tercers sense el consentiment exprés i per escrit de SIMECAT.

 

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

A) Responsabilitat per l’ús de la Web

L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en les quals pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar o causar-se per la utilització de la Web, quedant SIMECAT exonerada de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’usuari.

L’usuari és l’únic responsable enfront de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra SIMECAT basada en la utilització per l’usuari de la Web. Si escau, l’usuari assumirà quants despeses, costos i indemnitzacions siguin irrogats a SIMECAT amb motiu de tals reclamacions o accions legals.

B) Responsabilitat pel funcionament de la Web

SIMECAT realitza els màxims esforços per garantir que la navegació a través de la Web es realitzi en les millors condicions. No obstant això, quedarà exonerada de tota responsabilitat que es pogués derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes a SIMECAT.

Així mateix, SIMECAT també exclou qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobre càrrega en les línies telefòniques o en Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fos del control de SIMECAT.

C) Responsabilitat per links

La present Web o/i les diferents accions que en la mateixa es desenvolupin, poden incorporar enllaços a altres llocs o pàgines, sent els titulars de tals llocs o pàgines responsables dels continguts en elles allotjats.

A més, l’existència de híper enllaços en pàgines web de tercers que permetin l’accés a aquesta Web no implicarà en cap cas l’existència de relacions comercials o mercantils amb el titular de la pàgina web on s’estableixi el híper enllaç, ni l’acceptació per part de SIMECAT dels seus continguts o serveis.

SIMECAT declina tota responsabilitat respecte a la informació que es trobi fos de la Web.

SIMECAT s’exonera de tota responsabilitat pel correcte funcionament de tals enllaços, del resultat obtingut a través d’aquests enllaços, de la veracitat i licitud del contingut o informació a la qual es pot accedir, així com dels perjudicis que pugui sofrir en virtut de la informació oposada a la web enllaçada.

D) Responsabilitat per publicitat

La Web de SIMECAT no alberga continguts publicitaris de tercers.

Si en algun moment SIMECAT decidís incloure en la seva Web publicitat de tercers, els anunciants i patrocinadors seran els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió a la Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicable. SIMECAT no serà responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin albergar els continguts publicitaris de tercers o dels patrocinadors.

En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquesta Web pot posar-se en contacte amb SIMECAT a través de qualsevol dels mitjans facilitats a l’inici del present document.

 

INTERPRETACIÓ, LEGISLACIÓ APLICABLE I FUR

Qualsevol controvèrsia sorgida de la interpretació o execució del present Avís Legal s’interpretarà sota la legislació espanyola.

Les presents Condicions estan redactades en castellà. En cas de qualsevol discrepància entre el contingut de la versió en castellà i qualsevol de les versions de les presents Condicions que poguessin ser traduïdes, prevaldrà la versió en castellà.

Qualsevol clàusula o disposició del present Avís Legal que sigui o reporta il·legal, invàlida o inexigible serà exclosa del mateix i serà considerada inaplicable en el que aconsegueixi a tal il·legalitat, invalidesa o inexigibilitat, i serà substituïda per una altra que s’assembli el més possible a l’anterior, però no afectarà o perjudicarà a les restants disposicions, les quals quedaran al marge de qualsevol clàusula o disposició il·legal, invàlida o inexigible i romandran per contra amb plena vigència i efecte.

Així mateix, SIMECAT i l’usuari, amb renúncia a qualsevol altre fur, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués sorgir.

WhatsApp chat