TrEBALLEM PER ALS NOSTRES DRETS

BENVINGUDA del president

SIMECAT som un grup de metges que volem donar resposta a la necessitat d’un sindicat centrat en la defensa dels interessos professionals, laborals i socials dels seus afiliats. No tenim posicionament ideològic, som solidaris, agrupem metges i llicenciats de l’àmbit sanitari (psicòlegs, odontòlegs, farmacèutics, biòlegs, etc) i estem integrats en la CESM (Confederació Estatal de Sindicats Mèdics), respectant el marc legal de la Constitució Espanyola, l’Estatut d’Autonomia i l’Estat de Dret.

JUNTA DIRECTIVA

Dr. Ignacio Loyola García Forcada
Presidente. Cirugía ortopédica y traumatología
Dr. Álex Ramos Torre
Secretario General. Medicina prevetiva y Salud Pública
D. Manuel López Molina
Vicesecretario
Dña. Lucía Linares Silveria
Tesorera

VOCALÍES

Atenció PrimÀria- Medicina de Familia I Pediatría

Dr. Pere Larrosa Sáez
Atención Primaria- Medicina familiar y Comunitaria
Dra. Nuria Robert Arcas
Atención Primaria- Medicina de Familia y Pediatría

Atenció HospitÀlaria – ICS

Dña. María Luisa Cámara Rosell
Atención Hospitalaria – ICS

Atenció HospitÀlaria – XHUP

Untitled
Atención Hospitalaria – XHUP

Medicina Privada I EXERCICI LLIURe

D. Antonio Gutiérrez Herráiz
Medicina Privada y Ejercicio Libre
Dña. Petra María Vega López
Medicina Privada y Ejercicio Libre

UrgÈnciES-EmergÈnciEs

D. Antonio Matías de la Guardia Argente
Urgencias-Emergencias

Cooperació

D. Alberto Musolas Juncosa
Cooperación

Carrera profeSsional

D. Antonio Gutiérrez Herráiz
Carrera Profesional

Formació continuada

Dr. Pere Larrosa Sáez
Formación Continuada

MIR

Dña. Connie Leey Echecarría
MIR

METGES JUBILATS

D. Simón Marina Avendaño
Médicos Jubilados

LLicenciaTs Sanitaris no mETGES

D. Eduard Molist Fondevilla
Licenciados Sanitarios no médicos

DRETS Laborals

D. Santiago Pérez López
Derechos Laborales

ServEIs

Dr. Santiago Pérez López
Servicios. Medicina del Trabajo

IgualTAT I CONCILIACIÓ Conciliacin

Dña. Ana Vázquez Álvarez
Igualdad y de Conciliación

PreMsa I MITJANS DE Comunicació

D. Ignacio Loyola García Forcada
Prensa y Medios de Comunicación
D. Alejandro Ramos Torre
Prensa y Medios de Comunicación

Relacions Institucionals

Dña. Caterina Mieras Barceló
Relaciones Institucionales

XARXES Socials

D. Manuel López Molina
Redes Sociales

Investigació I DocÈncia

ENLLAÇOS Sindicals

WhatsApp chat